Vergoeding – Fysiotherapie Michel ten Bokum – Nijmegen

Welkom bij Fysiotherapie Michel ten Bokum

Fysiotherapie Michel ten Bokum is een eenmanspraktijk. Ik werk als zelfstandig fysiotherapeut en manueeltherapeut.

Vergoeding

Als u aanvullend bent verzekerd, wordt de behandeling volledig door de zorgverzekeraar betaald. Het aantal behandelingen per jaar is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

FYSIOTHERAPIE WORDT VERGOED UIT DE AANVULLENDE VERZEKERING.
DE BEHANDELING GAAT DUS NIET TEN LASTE VAN HET EIGEN RISICO.

Sommige aandoeningen zijn voor de zorgverzekeraar chronisch. Dan geldt dat de eerste 20 behandelingen ten laste van de aanvullende verzekering moeten worden verricht, de behandelingen daarna worden vergoed uit uw basisverzekering.

DEZE BEHANDELINGEN, UIT DE BASISVERZEKERING, GAAN WEL TEN KOSTE VAN UW EIGEN RISICO, EN ALS HET AANVULLENDE PAKKET NIET VOLDOENDE IS MOET U OOK HET RESTANT TOT DE 20 BEHANDELINGEN ZIJN VERRICHT ZELF BETALEN.

Door de verzekeraars zijn de vergoedingen van de zorg ieder jaar verhoogd
Dit jaar heb ik de tarieven voor het eerst weer sinds een paar jaar ook verhoogd.

Als u niet aanvullend bent verzekerd, gelden onderstaande tarieven:

PRIJSLIJST 2023:

ZITTING FYSIOTHERAPIE € 44,95
ZITTING MANUELE THERAPIE € 59,95
TELEFONISCHE ZITTING / ADVIES € 19.95
SCREENING € 21,50
INTAKE EN ONDERZOEK NA SCREENING € 59,95
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING € 59,95
EENMALIG FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK € 67,50
TOESLAG VOOR AAN HUIS BEHANDELING € 19,75
NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 100 %
EENVOUDIGE KORTE RAPPORTEN € 67,50
GECOMPLICEERDE GROTE RAPPORTEN € 79,75
KLEINE ONDERSTEUNENDE KINESIOTAPE € 17,50
GROTE ONDERSTEUNENDE KINESIOTAPE N.O.T.K.