Vergoeding

Als u aanvullend bent verzekerd, wordt de behandeling volledig door de zorgverzekeraar betaald. Het aantal behandelingen per jaar is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.
FYSIOTHERAPIE WORDT VERGOED UIT DE AANVULLENDE VERZEKERING.
DE BEHANDELING GAAT DUS NIET TEN LASTE VAN HET EIGEN RISICO.

Sommige aandoeningen zijn voor de zorgverzekeraar chronisch. Dan geldt dat de eerste 20 behandelingen ten laste van de aanvullende verzekering moeten worden verricht, de behandelingen daarna worden vergoed uit uw basisverzekering.
DEZE BEHANDELINGEN, UIT DE BASISVERZEKERING, GAAN WEL TEN KOSTE VAN UW EIGEN RISICO, EN ALS HET AANVULLENDE PAKKET NIET VOLDOENDE IS MOET U OOK HET RESTANT TOT DE 20 BEHANDELINGEN ZIJN VERRICHT ZELF BETALEN.

Als u niet aanvullend bent verzekerd gelden onderstaande tarieven:

PRIJSLIJST 2018:

ZITTING FYSIOTHERAPIE € 34,50
ZITTING MANUELE THERAPIE € 49,75
ZITTING BEKKENFYSIOTHERAPIE € 49,75
TELEFONISCHE ZITTING / ADVIES € 18,50
SCREENING € 17,50
INTAKE EN ONDERZOEK NA SCREENING € 49,75
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING € 46,50
EENMALIG FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK € 59,75
TOESLAG VOOR AAN HUIS BEHANDELING € 17,50
NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 100 %
EENVOUDIGE KORTE RAPPORTEN € 52,50
GECOMPLICEERDE GROTE RAPPORTEN € 69,75
KLEINE ONDERSTEUNENDE KINESIOTAPE € 10,00
GROTE ONDERSTEUNENDE KINESIOTAPE N.O.T.K.